Giáo Hội Việt Nam

Thánh lễ trọng thể kính Thánh Giêrađô tại Pleikly trong Đại Lễ kỷ niệm 50 năm Sứ Vụ Jrai


Trong chương trình mừng 50 năm hồng ân, hạt giống Kitô được gieo trên đất Jrai, Cộng đoàn tu sĩ – linh mục DCCT và đồng bào Jrai hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Giêrađô, một tu sĩ trẻ của DCCT. Với tinh thần linh đạo DCCT do Thánh Anphongsô sáng lập, Thánh Giêrađô đã trở thành một gương mẫu cho các thừa sai DCCT trong việc bước theo Chúa Kitô với tất cả tâm tình hiến dâng và phó thác.

IMG_2014

Vào lúc 10h sáng ngày 15/10/2019, hiệp dâng Thánh lễ kính thánh Giêrađô do cha Giám tỉnh DCCT Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tể, các cha DCCT từ Sài gòn lên, anh em linh mục DCCT vùng Tây nguyên, các cha trong Giáo phận cùng đồng tế, và đông đảo anh chị em Jrai cùng hiệp dâng Thánh lễ. Bầu khí lan tỏa sự linh thiêng và cung kính, kèm theo những cử điệu sắc tộc và âm vang còng chiêng càng làm cho mọi tâm hồn như được nhắc lên cùng Thiên Chúa. Hiệp cùng thánh Giêrađô, một vị thánh luôn kết hiệp với Chúa bằng một tình yêu bé thơ và hiến trọn cho tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa.

Cha Giám tỉnh Giuse chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh lễ; Hình ảnh và tấm gương thánh Giêrađô hiện diện giữa chúng ta. Một vị Thánh hết tình yêu thương người nghèo, giúp đỡ người nghèo mọi nơi mọi lúc bằng một tình yêu của Thiên Chúa. Chính vì thế, Chúa luôn ban cho ngài mọi điều kiện cần thiết, để ngài có thể thi thố tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Mỗi chúng ta cũng là những người nghèo, đã được chính Thiên Chúa đoái thương và quan tâm ngang qua các tu sĩ DCCT đang hiện diện với chúng ta trên vùng đất Tây nguyên trong suốt 50 năm qua.

Hôm nay đến lượt chúng ta, theo gương thánh Giêrađô ra đi thực thi lòng yêu thương của Chúa cho anh chị em mình. Và chúng ta tin rằng, ai hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho quyền năng của Chúa, ai sống bằng tình yêu của Chúa, thì chính Chúa sẽ thực hiện nơi người ấy những việc lớn lao. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cúng ta, tất cả các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân luôn mang nơi mình tình yêu của Thiên Chúa, để cùng nhau ra đi làm chứng cho tình yêu ây, và phục vụ nhau bằng chính tình yêu của Chúa.

IMG_1989
IMG_1995
IMG_1997
IMG_1999
IMG_2007
IMG_2011
IMG_2016
IMG_2017
IMG_2022
IMG_2035
IMG_2044
IMG_2056

Fx. Nguyễn