Đức Mẹ

TẠI SAO TRONG THÁNG 05, THÁNG BIỆT KÍNH ĐỨC MẸ, CHÚNG TA LẠI DÂNG HOA CHO ĐỨC MẸ MÀ KHÔNG DÂNG NHỮNG THỨ KHÁC?


Vì:
+ Hoa nói lên sự thanh cao và tuyệt mỹ của con người.
+ Khi chúng ta dâng hoa cho Đức Mẹ, chúng ta dễ dàng diễn tả được con tim chân thành của mình với người Mẹ tuyệt mỹ của mình.
+ Vì mỗi loài hoa đều khoác lên mình nó một ý nghĩa rất đặc biệt:


+ Ví dụ:
– Hoa huệ trắng diễn tả sự triиh khiết nơi Đức Mẹ.
– Hoa hồng, diễn tả trái tim nồng nàn của Mẹ dành cho Thiên Chúa.
– Hoa Lan, diễn tả sự trung thành mạnh mẽ và can đảm của Mẹ.
– Hoa Sen, cho thấy sự phó thác và lòng quảng đại của Mẹ.
– Còn có nhiều loài hoa nữa diễn tả đặc tính của Mẹ….
*) Nhưng trên hết và trước hết, khi chúng ta dâng hoa cho Đức Mẹ, thì những bông hoa đó đã ôm trọn cả tâm tư, ước vọng và những иỗ lực, cố gằng của mình.

(Lm Jos Chính Trực) – https://www.facebook.com/chinhtruc456?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDfCeQOVzsTlTbUh8jtWJbe8sPTJM5BY1gtdOBA4sT9MLgrQ9wA8tqt9pMii4n3Hwd7qD5cTITfhoTb&hc_ref=ARSsSUKHY93jqFIf4lLteDFrp0xXgAjN8wVyaT9xi3-yIITmjNy0UpeSPAJ3wnKEpBo&fref=nf&hc_location=group