Lạy Chúa, cuộc lữ hành của con khởi đầu và kết thúc trong Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, những người này đặc biệt với con, xin Chúa dẫn đưa chúng con đến nơi an toàn và đúng giờ. Khi chúng con lái xe xin Chúa dẫn đường và giữ chúng con khỏi tai nạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho con được minh mẫn trí óc để vững chắc tay lái. Amen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here