Giáo Hội Việt Nam

Đức Thánh cha cầu nguyện cho các học sinh và giáo chức trong thời đạι dịcн


Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 13/5/2020 vừa qua, tại nhà nguyện thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh cha Phanxicô đã cầu nguyện cho các học sinh và giáo chức trong thời đạι dịcн. Và trong bài giảng, ngài nhắc nhở rằng đời sống chỉ thực sự là Kitô nếu chúng ta sống thân мật với Chúa Giêsu.

Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các học sinh và giáo chức, đang tìm những phương thức mới để tiến bước trong việc học hành và giảng huấn. Xin Chúa giúp đỡ họ trong hành trình này, ban cho họ can đảm và sự thành công tốt đẹp”.

Bài giảng

Trong bài giảng, Đức Thánh cha diễn giải bài Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 15,1-8), trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy là cây nho thực, và Cha Thầy là người trồng nho. Ngành nào ở trong Thầy mà không mang lại hoa trái, thì Người tỉa đi và ngành nào mang lại hoa trái, thì Người vun xới để sinh thêm nhiều hoa trái… Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì họ sinh nhiều hoa trái, vì nếu không có Thầy, thì các con sẽ không làm gì được”.

Đức Thánh cha giải thích rằng “đời sống Kitô là ‘ở lại’ trong Chúa Giêsu. Chúa dùng hình ảnh cây nho. “Việc ở lại này không phải là một sự ở lại thụ động, ngủ quên trong Chúa, nhưng là một sự ở lại tích cực và hỗ tương. Cả Chúa cũng ở lại trong chúng ta. Đó là một mầu nhiệm sự sốиg, một mầu nhiệm rất đẹp. Các ngành nho không có sự sốиg thì không thể làm gì, vì các ngành cần có nhựa sốиg để tăng trưởng và mang lại hoa trái, cả cây nho cũng cần có các ngành; đó là một nhu cầu hỗ tương để mang lại hoa trái. Đó là đời sốиg Kitô. Đúng vậy, đó là sự tuân giữ các giới răn, sống các mối phúc thật và thực hiện những công việc bác ái, nhưng hơn nữa, đó là một sự “ở lại” hỗ tương. Chúng ta không có Chúa Giêsu thì không thể làm gì được. Và dường như nếu không có chúng ta – tôi xin phép nói điều này – Chúa Giêsu cũng không thể làm gì. Đó là một sự thân мật phong phú. Nhu cầu của cây nho là có hoa trái. Nhu cầu của Chúa Giêsu là chứng tá của chúng ta: sự cần thiết của Chúa Giêsu là chúng ta làm chứng về tình thương của Chúa, vì Tin mừng tăng trưởng nhờ chứng tá. Đó là mầu nhiệm ở lại trong nhau. Chúng ta nên nghĩ đến điều này: chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở lại trong chúng ta. Chúng ta ở lại trong Chúa để được ơn cứu độ, sự nhưng không, và Chúa ở lại trong chúng ta để ban cho chúng ta sức mạnh làm chứng tá nhờ đó, Giáo hội tăng trưởng. Đó là một tương quan thân мật, thầи bí, khôn tả: không những đối với các nhà thầи bí, nhưng đối với tất cả chúng ta nữa: “Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh và con sẽ làm tất cả những gì Chúa dạy con”. Một cuộc đối thoại thân мật.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: Xin Chúa giúp chúng ta hiểu và cảm thấy sự thầи bí về việc ở lại như vậy.

(Vatican News 13-5-2020)- http://vietnamese.rvasia.org/%C4%91%E1%BB%A9c-gi%C3%A1o-ho%C3%A0ng/%C4%91%E1%BB%A9c-th%C3%A1nh-cha-c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n-cho-c%C3%A1c-h%E1%BB%8Dc-sinh-v%C3%A0-gi%C3%A1o-ch%E1%BB%A9c-trong-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BA%A1i-d%E1%BB%8Bch