Giáo Hội Thế Giới

7 Đền Thánh Cổ Kính Tại Âu Châu Và Trung Đông Nằm Trên Một Đường Thẳng

7 Đền Thánh Cổ Kính Tại Âu Châu Và Trung Đông Nằm Trên Một Đường Thẳng Các nhà địa lý Italia vừa công bố một khám phá rất đáng kính ngạc: Bẩy đền thánh cổ kính của Châu Âu và Trung Đông nằm hoàn toàn khít trên một đường thẳng dù ở cách nhau rất […]

Giáo Hội Thế Giới

Năm vị thánh đem lại niềm vui và hài hước cho gia đình bạn

Những vị thánh này dạy người khác sống vui tươi ngay cả những lúc gặp kнó kнăn nhất. Người Kitô hữu thường được xem là những người mang trong lòng niềm vui. Niềm vui và óc hài hước là yếu tố chính yếu trong đời sống nhiều vị thánh. Các ngài dạy cho người khác […]