Giáo Hội Thế Giới

Đức Phanxicô công bố lá thư giải thích ý nghĩa của máng cỏ

Trong bức thư ký ngày 1 tháng 12 tại Greccio, miền Trung nước Ý, Đức Phanxicô nói lên ý nghĩa của máng cỏ, theo ngài đây là một “tác phẩm có tính cách truyền giáo tuyệt vời.” Ngài đưa ra suy tư về ý nghĩa các yếu tố cấu thành máng cỏ, một biểu hiện […]